ЄДИНІ ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ

ЄДИНІ ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ

Київського вищого професійного училища водного транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

1. Загальні положення

Жити за принципами моралі, дотримуватися Положення училища та законів України. Формувати в собі та товаришах такі якості, як колективізм, чесність, дисциплінованість, культуру поведінки, стійкість та мужність характеру. Наполегливо розвивати професійні вміння та навички, прагнути до майстерності в роботі. Сприяти педагогам в підвищенні якості навчально виховного процесу, в профорієнтації учнів. Берегти свій і чужий час, майно училища, економити воду, паливно-енергетичні ресурси. Приймати активну участь в позаурочних заходах. Виконувати правила особистої та суспільної  гігієни, в тому числі: не смітити, не палити, не вживати спиртні напої та наркотичні засоби. Постійно сприяти підвищенню авторитету і честі училища, з повагою відноситися до традицій колективу.

 

2. До початку занять

– відвідувати обов'язково щоденні заняття: у разі відсутності на занятті 1 день – надати заяву (пояснення) від батьків, більше 1 дня – довідку від лікаря. Несвоєчасне надання керівництву групи документів, які пояснюють причину пропусків занять вважаються пропусками без поважної причини і розцінюються як прогули;

– приходити до училища не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку занять. Запам’ятай, що з 8.30 год. в училищі проводяться обов’язкові для тебе заходи;

– присутність на лінійці та виховній годині обов'язкова;

– пропустити в дверях викладачів, майстрів, старших за віком, а не старатися пройти першим;

– не приносити нічого зайвого в училище;

– ходити спокійно східцями і коридорі, триматися правої сторони;

– приходити в училище в чистому, охайному одязі та взутті, з охайною зачіскою, мати при собі чисту носову хустинку.

 3. Відношення до майна та території училища

– зберігати підручники в належному стані;

– брати участь у поповненні матеріально – технічної бази кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивної та актової зали, гуртожитку шляхом виготовлення наочних посібників, інвентарю;

– піклуватися про естетичний вигляд території навчального закладу;

– нанесений учнем матеріальний збиток відшкодовується за його рахунок або за рахунок його батьків.

4. Поведінка

– проявляти повагу, такт, делікатність у спілкуванні з дорослими, однолітками, не використовувати жаргонізми, не допускати вживання нецензурних слів та застосування сили по відношенню до іншої людини;

– пам’ятати, що учень – обличчя училища;

– забороняється тютюнопаління, вживання алкогольних та слабоалкогольних (енергетичних) напоїв в приміщеннях і на території училища;

 

– на уроках теоретичного навчання:

– не запізнюватися на уроки. Заходити в кабінет після дзвоника можна лише з дозволу викладача;

– зайняти своє місце в навчальному кабінеті, підготувати все необхідне до уроку;

– не займатися на уроці зайвими справами;

– вставати з місця при вході в кабінет викладача чи співробітників училища;

– входити в кабінет і виходити з нього, пересаджуватися, задавати запитання, доповнювати відповіді одногрупників під час уроку – тільки з дозволу викладача;

 

– за порушення дисципліни на уроці до учня можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення: 

а) зауваження в усній формі;

б) доповідна на ім'я майстра виробничого навчання, заступника директора з НВР, директора училища;

в) повідомлення батькам;

г) запрошення на засідання Ради профілактики правопорушень;

– попередити викладача до початку заняття якщо не вивчив урок з поважної причини;

– черговим прибрати кабінет по закінченню останнього уроку і здати його завідуючому кабінетом;

 

– на перерві:

– провітрювати під час перерви кабінет, майстерню, лабораторію, спортивну та актову зали;

– при зустрічі з старшими зупинитись, надати дорогу, привітатися;

– під час розмови з викладачами, майстрами виробничого навчання, старшимидивитися співрозмовнику в очі, стояти прямо, не спиратися на предмети, не тримати руки у кишені, бути ввічливим;

– не бігати по коридорах, надати дорогу старшим, не сидіти на підвіконнях, не смітити і т.і.

 

 – на уроках виробничого навчання:

– приходити в майстерню, лабораторію за 15 хвилин до початку робочого дня , щоб бути готовим до початку роботи, переодягнутися в спецодяг;

– пройти ввідний, поточний та заключний інструктаж, запам’ятати прийоми виконання завдань, виконувати трудові операції в рекомендованій послідовності, демонструвати показані прийоми під наглядом майстра виробничого навчання, аналізувати результати виконаних завдань;

– виконувати правила охорони праці та санітарні норми;

– привести в порядок робоче місце та обладнання, по завершенню заняття здати майстру виробничого навчання документацію, інструмент;

 

– на виробничій практиці:

– виконувати правила охорони праці та санітарні норми, правила внутрішнього трудового розпорядку установи, організації де  проходить практика , на робочому місці бути в спец. одязі (по необхідності);

– виконувати добросовісно виробничі завдання;

– добиватися високої якості виконання роботи;

– вивчати і застосовувати прогресивні технічні рішення, прагнути до професійної майстерності;

– вести охайно щоденник практики, вчасно надавати його керівнику та майстру– наставнику для виставлення оцінок;

– приймати активну участь в суспільному житті трудового колективу;

 

– на зборах, засіданнях, вечорах:

– не запізнюватися на вечори, збори, засідання та інші масові заходи;

– виконувати розпорядження голови зборів чи відповідальних за організацію;

– уважно слухати доповідь, лекцію, концерт, веди себе культурно, не розмовляти;

– дочекатися перерви якщо треба вийти;

 

– в училищному кафе:

– харчуватися згідно розкладу занять;

– дотримуватись правил санітарної гігієни;

– прибрати зі столу свій посуд;

– в гуртожитку:

– виконувати умови Договору про спільне використання гуртожитку та Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

– виконувати всі вказівки коменданта, вихователя, чергового;

 

– на вулиці і в громадських місцях:

– додержуватися правил дорожнього руху;

– дотримуватися правил етики поведінки на вулиці та в транспорті;

– поступатися місцем людям похилого віку чи пасажирам з дітьми не чекаючи прохання;

– купувати квиток в транспорті не чекаючи нагадування;

– не спричиняти незручностей оточуючим: не штовхатися, не кричати, не розмовляти дуже голосно, не звертати на себе зайвої уваги.

При систематичному недотриманні учням Педагогічних вимог до учнів КВПУВТ КДАВТ майстер виробничого навчання, класний керівник групи та адміністрація училища мають право ставити питання на раді профілактики правопорушень, на педагогічній раді, а також клопотати перед Службою у справах дітей про відрахування учня.

Педагогічні вимоги та правила внутрішнього розпорядку доводяться до відома учня під підпис у журналі інструктажів (протоколи).