Головні розмірення судна

Головні розмірення судна — це лінійні розміри судна, які необхідно знати при будівництві, експлуатації і ремонті суден.

До головних розмірень судна відносять

– довжина L

– ширина B

– осадка T

– висота борту H

– висота сухого борту F

Головні розмірення судна

Осадка судна — це відстань від основної лінії до вотерлінії

Висота сухого борту — це відстань від основної палуби до вотерлінії

Висота борту — це відстань від основної палуби до основної лінії

Довжина судна

Lнайб – найбільше – це довжина по ДП  судна без урахування кранцевого устрою

Lгаб – габаритне – це довжина по ДП  судна з урахуванням кранцевого устрою

Lквл – конструктивної вотерлінії – це довжина корпусу судна між носовими та кормовими точками осадка

Lп.п. – по перпендикуляру – це довжина від перпендикуляру К.В.Л. до віссі обертання пера руля

Довжина судна

 

Ширина судна буває 3-х видів

Bнайб – найбільше – це ширина в найбільш широкому місці судна ззовні, без урахування кранцевого устрою

Bгаб – габаритне – це ширина в найбільш широкому місці судна ззовні, з урахуванням кранцевого устрою

Ширина судна. Габарити корпусу судна