Морехідні якості судна

Морехідні якості судна — це якості, які вказують на здатність судна безпечно та ефективно знаходитися на воді.

До морехідних якостей судна відносять такі якості: плавучість, непотопляємість, остійність, хідкість, керованість, хитавиця.

Морехідні якості судна

 

Плавучість

Плавучість — це здатність судна плавати в певному положенні відносно водної поверхні при заданій кількості на ньому вантажів. 

Плавучість суднаЦентр тяжкості – це умовна точка, до якої прикладена рівнодіюча сила ваги Pm ·g

 

Центр величини (підводний центр важкості) – це умовна точка, до якої прикладена рівнодіючі сили підтримання Аg ·V

Якщо судно має осадку лівим та правим бортом, сили P та А будуть знаходитися на одній прямій, яка проходить по Д.П.

Плавучість судна

 

Непотопляємість

Непотопляємість — це здатність судна після затоплення частини судна зберігати плавучість.

Непотоплюваність забезпечується конструктивно – діленням корпусу на водонепроникні відсіки, устаткуванням судна блоками плавучості і водовідливними засобами.

Непотопляємість судна

Головні поперечні і подовжні перегородки утворюють водонепроникні відсіки в корпусі судна і тим самим забезпечують його непотоплюваність при ушкодженні. Тому їх відносять до числа основних конструктивних елементів корпусу.

Непотопляємість судна

 

Остійність

Остійність — це здатність судна повертатися у початкове положення рівноваги, після припинення дії сил, які вивели його з цього стану.

Розрізняють повздовжню і поперечну остійність, але на практиці значення приділяють поперечньому значенню.

остійністьс удна

Рівність відновлюючого і перекидаючого моментів можлива у двох випадках, коли вони дорівнюють нулю або коли рівні однаковому числу сил. В обох випадках сили  знаходяться на одній лінії.

Особливо небезпечним є зміщення вантажу на судні особливо те, що визване рідким вантажем, тому потрібно повністю наповнювати вантажні танки та баластні цистерни.

Небезпеку від переміщення сипучих вантажів попереджують переносні щитів — штіфтінбордс.

 

Хідкість

Хідкість — це властивість судна мати рух під дією суднових енергетичних установок.

Хідкість різних суден можна порівняти між собою, тільки у тому випадку, коли їх основні розмірення (L.B.T.) співпадають і потужність двигунів приблизно рівна.

 

Опір хідкості – це одиниця для вимірювання хідкості.

Хідкість судна

За поданим графіком можна зробити висновок, що: чим більший опір, тим менша швидкість, тобто хідкість.

Rхід = Rводи + Rповітря

Опір судну дві чинять дві складові – це повітря та вода.

Більш детально в статті "Хідкість судна".

 

Керованість

Керованість — це властивість судна, що визначає його здатність тримати заданий напрям руху або змінювати його відповідно до перекладання керма в час. 

Керованість судна складається з двох фундаментальних, але протилежних понять: повортливість та стійкість на курсі. (див. статтю про керованість)

 

Хитовиця

Хитовиця — це властивість судна здійснювати коливання під впливом зовнішніх сил (вітру, течії тощо).

Розрізняють три види хитавиці: бортова, кілева та вертикальна. (див. статтю про хитавицю)