Морські течії та їх види

Під впливом різного роду причин на поверхні, глибинних та природних слоях океанів і морів виникають різні по характеру горизонтальні (горизонтально-вертикальні) переміщення водних мас, які представляють собою морські течії.

Морські течії — це постійні або тимчасові водні потоки в товщі морів та океанів. 

Будь-яка течія характеризується наявністю напрямку та швидкості. Направленість течії визначається в градусах по круговій системі ділення істинного горизонту в сторону його руху, тобто з компасу, а швидкість виміряється у морських вузлах

Течії умовно класифікують за різними ознаками: за силами, що їх визивають, по стійкості, по глибині розміщення в товщі води, по характеру руху, по фізико-хімічним властивостям.

Морські течії та їх види

По стійкості розрізняють такі види морських течій: постійні, періодичні та тимчасові.

Постійні течії — це течії у яких напрямок і середня швидкість щороку майже така сама  і практично незмінюється (прикладом такої течії може служити загальновідома течія Голфстрім).

Періодичні течії — це течії у яких напрямок і швидкість змінюється по певному циклічному закону. До них відносяться приливні течії, що залежать від періоду і велечини приливоутворюючих сил. 

Тимчасові (випадкові течії) — це течії у яких навідміну від періодичних течій змінюють свій напрямок і швидкість без будь-якої закономірності. Такі течії частіше всього визиваються дією вітру (дрейфові течії), нерівномірним розподіленням і зміною атмосферного тиску тощо. Швидкість та напрямок таких течій залежить в основному від значень, що утворюють ці сили.

 

Відомості про напрямок і швидкості постійних і періодичних течій приводяться в атласах течій, морських лоцманських посібниках відповідних морів, в таблицях приливних течій і на морських навігаційних картах. Проте відомості цих посібників необхідно оцінювати критично, так як вони можуть відрізнятися по ряду причин від дійсних. 

Варто зазначити, що коли ми говоримо про морські течії та їх види нічого особливо спільного з неправильними течіями на ВВШ вони мають.  

Будь-яка морська течія, а також вітер впливає на швидкість та напрямок руху судна, намагаючись змінити його. Тому це необхідно враховувати при курсу судна.