ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

ГОЛОВИ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

1. Загальні положення

Голова Ради учнівського самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради, Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями з питань молодіжної політики інших міністерств і відомств України.

Голова Ради з учнівського самоврядування підпорядкована безпосередньо директору КВПУВТ. 

Голова Ради з учнівського самоврядування для підпорядкованих їй служб розробляє функціональні обов'язки учасників виховного процесу. Організовуючи виховний процес, голова Ради з учнівського самоврядування: 

 • організовує реалізацію завдань системи національного та громадянського виховання учнівської молоді КВПУВТ КДАВТ відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти та Концептуальних засад гуманітарної освіти (професійної освіти);
 • організовує підготовку комплексного плану організації виховного процесу в КВПУВТ КДАВТ на навчальний рік; подає його на затвердження директору училища;
 • погоджує плани виховної роботи з усіма суб'єктами, які організовують виховний процес в КВПУВТ КДАВТ;
 • координує виховний процес в КВПУВТ КДАВТ, який здійснюють колективи училища, куратори учнівських груп, органи учнівського самоврядування в групах, комісіях;
 • сприяє ефективній діяльності органів учнівського самоврядування КВПУВТ КДАВТ, бере участь у його роботі; готує до розгляду на засідання педагогічної ради питання про стан, проблеми, пріоритетні напрями та перспективи організації виховного процесу КВПУВТ КДАВТ;
 • спрямовує роботу органів учнівського самоврядування з питань організації виховного процесу серед учнівської молоді в КВПУВТ КДАВТ; 
 • залучає до співпраці з питань організації виховного процесу державні установи, громадські та молодіжні організації, культурно-освітні заклади, зарубіжні представництва, адміністративні органи, медичні та наркологічні служби тощо;
 • звітує про організацію виховного процесу на засідання педагогічної ради КВПУВТ КДАВТ;
 • забезпечує сприятливі умови для формування соціально-психологічного клімату;
 • вільного самовизначення та самоствердження учнів для самореалізації талантів та здібностей;
 • забезпечує організацію, розроблення планів щодо проведення заходів, спрямованих на засвоєння учнями наукових та культурних досягнень світової цивілізації, пізнання національної історії, традицій, звичаїв, мови, культури.