ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОД. ОБ’ЄД. КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

ПОЛОЖЕННЯ

про методичне об’єднання класних керівників та майстрів виробничого навчання

 

1. Загальні положення

1.1. Методичне об’єднання – суб’єкт внутрішньо училищного управління.

1.2. Методичне об’єднання класних керівників та майстрів виробничого навчання – це об’єднання класних керівників та майстрів виробничого навчання, яке створюється з метою науково-методичного забезпечення виховного процесу, дослідження його ефективності, підвищення професійної майстерності педагогів.

1.3. Методичне об’єднання будує свою роботу відповідно до стратегічного розвитку училища, який визначено Статутом навчального закладу, програмою його розвитку на підставі річного і перспективного планів закладу.

1.4. Строк дії методичного об’єднання необмежений, кількісний склад пов'язаний зі змінами в педагогічному колективі. 

1.5. Методичне об’єднання підпорядковане головному органу педагогічного самоврядування – педагогічній раді училища.

 

2. Основні напрямки діяльності методичного об’єднання класних керівниківта майстрів виробничого навчання

2.1. Проводить науково-методичну роботу по всіх напрямках професійної діяльності класного керівника та майстра виробничого навчання.

2.2. Організовує підвищення професійного, культурного і творчого росту класних керівників та майстрів виробничого навчання. Стимулює їхню ініціативу і творчість. активізує діяльність у пошуковій, дослідницькій роботі з виховання дітей; підбирає керівників проблемних груп.

2.3. Вивчає та аналізує стан виховної роботи в групах, виявляє та попереджує недоліки, ускладнення в роботі класних керівників та майстрів виробничого навчання, органів самоврядування, активу учнів.

2.4. Вносить пропозиції щодо науково-методичного забезпечення виховного процесу училища, корегування вимог до роботи класних керівників та майстрів виробничого навчання.

2.6. Готує методичні рекомендації на допомогу класному керівнику, майстру виробничого навчання.

2.7. Розробляє методичні рекомендації для батьків учнів щодо виховання, дотримання розпорядку праці та відпочинку учнів з метою найкращої організації дозвілля дітей.

2.8. Організовує роботу методичних семінарів для початківців, малодосвідчених викладачів.

2.9. Обговорює шляхи реалізації нормативних документів, методичних матеріалів у своїй галузі.

2.10. Впроваджує досягнення класних керівників та майстрів виробничого навчання у практику роботи педколективу.

2.11. Організовує творчі звіти класних керівників, конкурс «Класний керівник року», проводить огляди класних куточків, методичні виставки матеріалів із виховної роботи.

 

3. Організація роботи методичного об’єднання класних керівників та майстрів виробничого навчання. Документація і звітність

3.1. Роботу методичного об’єднання координує заступник директора з виховної роботи.

3.2. План роботи методичного об’єднання затверджується строком на один навчальний рік на підсумковому засіданні (за необхідністю до нього можуть бути внесені корективи).

3.3. План методичного об’єднання класних керівників та майстрів виробничого навчання є частиною річного плану роботи училища.

3.4. Засідання методичного об’єднання проводиться 1 раз на місяць.

3.5. Під час засідання методичного об’єднання ведеться протокол (вказуються питання, які обговорювалися, рішення і рекомендації).

3.6. Доповіді, повідомлення, зроблені на засідання методичного об’єднання, конспекти розробок виховних заходів здаються до методичного кабінету, рекомендуються до друку в періодичній пресі.

3.7. Наприкінці навчального року аналіз діяльності методичного об’єднання подається адміністрації училища.

 

4. Права та відповідальність методичного об’єднання класних керівників та майстрів виробничого навчання.

Права:

 Висунення пропозиції щодо покращення виховного процесу училища.

 Внесення коректив у роботу методичного об’єднання , до програми розвитку училища.

 Звертання за консультаціями з проблем виховання до директора училища або його заступників.

 Порушення клопотання перед адміністрацією училища щодо заохочення своїх членів за успіхи в роботі.

 Підготовка своїх пропозицій під час проведення атестації педагогічних працівниів.

 Вирішення питання про публікацію методичних матеріалів класних керівників та майстрів виробничого навчання.

 Рекомендації щодо різних форм підвищення педагогічної майстерності за межами навчального закладу.

 Вимагання від адміністрації училища своєчасного забезпечення членів методичного об’єднання всією необхідною науково-методичною літературою і документацією.

 

Відповідальність:

1. За об’єктивність аналізу діяльності класних керівників та майстрів виробничого навчання.

2. За своєчасну реалізацію головних напрямків роботи.

3. За якісну розробку та проведення кожного заходу, згідно з планом роботи методичного об’єднання .

4. За активність і коректність питань, що обговорюються.