Посадова інструкція – матрос 1 класу

посадова інструкція - матрос 1 класуДанна посадова інструкція є примірним положенням обов'язків та прав матроса 1 класу на судні

 

 

1. Загальні положення

1.1. Посада "Матрос 1-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги – повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією матроса 2 класу – не менше 9 місяців (для матроса з кваліфікацією "able seaman" упродовж останніх 3 років). Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про кваліфікацію та інших документів.

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
– принцип дії та правила використання основних типів магнітного та гірокомпасів;
– правила керування стерном судна в різноманітних умовах, перехід з автоматичного керування стерном на ручне й навпаки;
– процедури несення безпечної вахти;
– правила подавання та приймання сигналів, розташування місць зберігання аварійно-рятувального майна, засобів пожежогасіння, сигнальних ракет та їх використання;
– правила експлуатації шлюпок і плотів, трапів і сходень, люкових закриттів, вантажних і якірно-швартовних пристроїв;
– види, призначення й правила експлуатації обладнання, яке використовується для виконання суднових робіт;
– найменування, призначення, терміни випробувань і правила експлуатації простого й складного такелажного, слюсарського й малярного (ручного й механізованого) інструменту, пристроїв та оснастки;
– гранично допустимі концентрації шкідливих речовин, які виділяють основні види вантажів, палива, гази;
– способи визначення вантажності та допустиме навантаження такелажних пристроїв;
– будову й призначення рухомого, стоячого такелажу суден і оснастку суднових вантажопідйомних пристроїв;
– способи запобігання деформації вантажу;
– підготовку тросів до прийому негабаритних вантажів;
– правила складання вантажів і встановлення підкладок під вантаж та стропи;
– способи в'язання морських вузлів, плетіння мат і доріжок, виготовлення й встановлення кранців, штормтрапів, пластирів;
– способи ручного й механізованого обчищення поверхонь і нанесення лакофарбових матеріалів;
– систему сигналів під час роботи в приміщеннях і танках, що погано вентилюються;
– розташування баластних танків і танків прісної води, їх мірильних повітряних труб і мірильних труб вантажних приміщень;
– основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища;
– англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд.

1.4. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

 

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Несе ходову навігаційну вахту на містку й стоянкову вахту біля трапу згідно із судновим розкладом (матрос із кваліфікацією "able seaman" несе ходову навігаційну вахту у вузькостях, районах інтенсивного руху, складних метеорологічних умовах).

2.2. Керує стерном та виконує команди, що подаються на стерно, включаючи команди англійською мовою.

2.3. Проводить належні візуальні та слухові спостереження.

2.4. Бере участь у суднових роботах, роботах з технічного обслуговування корпусної частини (включаючи роботи на висоті й за бортом), підготовці вантажних пристроїв і приміщень до вантажних операцій.

2.5. Відкриває й закриває вантажні трюми, які обладнано механізованими люковими закриттями.

2.6. Облаштовує вантажний пристрій і здійснює огляд такелажу.

2.7. Бере участь у швартовних роботах згідно із судновим розкладом, керує палубними механізмами.

2.8. Вимірює рівень води в цистернах, ллялах, танках, вміє маніпулювати основними приводами клінкетів на палубах.

2.9. Керує спусканням та підняттям рятувальних та робочих шлюпок, рятувальними шлюпками на веслах, під парусами, із мотором, ручним механічним приводом.

2.10. Обслуговує ходові, рейдові та сигнальні вогні судна.

2.11. Веде переговори за допомогою світлових та прапорових сигналів.

2.12. Стежить за справним станом протипожежних, аварійних і рятувальних засобів.

2.13. Виконує розбиття лотліній та вимірює глибину ручним лотом.

2.14. Виконує такелажні, парусні, малярні та інші суднові роботи з використанням засобів малої механізації.

2.15. Забезпечує чистоту й порядок в штурманській та рульовій рубках, належне утримання й зберігання сигнальних прапорів і знаків, ручних лотів і ручного туманного горну.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

 

3. Права

Матрос 1-го класу має право:

3.1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

 

4. Відповідальність

Матрос 1-го класу несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.