Судноводій малотоннажного судна

Для того, щоб зрозуміти хто такий судноводій малотоннажного судна варто звернути свою увагу на положення Міністерства Інфраструктури України №567 від 07.08.2013 "Про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння", що визначає, яке судно рахувати малотоннажним судном.

Судноводій малотоннажного судна

малотоннажне судно — це судно валовою місткістю від 80 до 500 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки від 55 до 750 кВт (1020 к.с.). А відповідно судноводій на такому судні повинен мати диплом судноводія малотоннажного судна.

Завдання та обов'язки судноводія малотоннажного судна. Здійснює самостійне керівництво судном валовою місткістю менше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки менше 750 кВт. Виконує обов'язки старшого на вахті згідно з керівними документами, що регламентують організацію суднової служби. Визначає місцезнаходження судна навігаційними засобами. Здійснює навігаційну прокладку, визначає поправки навігаційних приладів. Забезпечує правильне використання навігаційних приладів та інструментів, утримання їх в справному стані. Визначає маневрові елементи судна, використовує посібники з судноводіння. Здійснює передачу та прийом суднових звукових та візуальних сигналів. Проводить навантаження та розвантаження судна. Оформлює суднові вантажні документи. Вживає заходів щодо безпечного плавання та збереження вантажу. Забезпечує утримання в належному стані корпусу судна, суднових приміщень, протипожежних, аварійних та рятувальних засобів. Організовує та контролює підготовку екіпажу щодо забезпечення живучості судна, боротьби з пожежею на судні в разі аварійних подій із судном. Вживає заходів щодо рятування людей, які потерпають лихо на воді. Веде необхідну технічну та суднову документацію. Забезпечує додержання членами суднової команди правил охорони праці, пожежної безпеки. Контролює виконання вимог щодо запобігання забрудненню із судна природного навколишнього середовища.

Судноводій малотоннажного судна

Судноводій малотоннажного судна повинен знати: нормативні та інші керівні документи з питань безпеки плавання, судноводіння, технічної експлуатації малотоннажних суден та організації суднової служби; основні принципи несення суднової вахти; правила запобігання зіткненню суден на морі; санітарні правила для малотоннажних суден; будову та обладнання малотоннажних суден, їх морехідні якості, маневрові та інерційні властивості; принцип будови і правила технічної експлуатації та безпечного обслуговування електрорадіонавігаційних приладів на суднах; правила плавання у морських та портових водах; принцип дії та правила використання основних типів магнітних компасів; основи навігації та лоції; правила радіозв'язку у морських та портових водах; основні знання з електротехніки та суднового електроустаткування; суднові та такелажні роботи; фізико-хімічні характеристики основних видів вантажів, правила їх перевезення; організацію боротьби за живучість судна та техніку особистого виживання на морі; правила експлуатації суднових рятувальних засобів і шлюпок; правила пожежної безпеки на суднах; методи надання першої медичної допомоги; правила ведення технічної документації; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до судноводія малотоннажного судна. Неповна вища освіта на рівні не нижчому, ніж (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта за спеціальністю судноводіння. Стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць у складі суднової команди – не менше 1 року, у тому числі виконуючи обов'язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами Кодексу про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ). Періодичне підвищення кваліфікації.