Тиждень міжпредметних зв’язків у КВПУВТ

Проблема реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні в наш час є вельми актуальною та обумовлена рівнем розвитку науки, на якому яскраво виражена інтеграція природничо-наукових, технічних, суспільних знань. В інформаційному суспільстві існують глобальні чинники, що породжують міжпредметні зв’язки.

Необхідність зв’язку між навчальними предметами диктується також дидактичними принципами навчання, виховними задачами вищої школи, зв’язком навчання з життям, підготовкою студентів до практичної діяльності. Ці зв’язки відіграють важливу роль у підвищенні практичної і науково-теоретичної підготовки студентів, набутті ними інформаційної і аналітичної компетенції, оволодінні узагальненим характером пізнавальної діяльності.

Сучасна освіта ставить своїм завданням формування особистості, готової до професійної, соціальної та інших видів діяльності, які передбачають системний світогляд, здатність вирішувати завдання в рамках навколишньої дійсності, із застосуванням знань, методів і навичок, сформованих у різних предметних областях. Досягти цього можна за допомогою виявлення міжпредметних зв’язків під час навчального процесу.

У КВПУВТ пройшов тиждень міжпредметних зв’язків з таких дисциплін: "Технологія приготування їжі з основами товарознавства", "Історії", "Географії"

Андріївські вечорниці

Тиждень міжпредметних зв'язків

Тиждень міжпредметних зв'язків КВПУВТ

 

Історично-кулінарний квест

Історично-кулінарний квест КВПУВТ

 

Свято наближається…

Свято наближається

Міжпредметні зв'язки