Вплив зовнішніх сил на рух судна

Під час руху судна на нього здійснюють вплив зовнішні сили, такі як: вітер, течія та глибина під корпусом

Вплив зовнішніх сил на рух судна

Sп. — площа парусності (надводної частини судна при виді збоку), м²

Sп.ч. — площа підводної частини корпусу, м²

H1 та h1 — запас води під днищем корпусу судна, м

 

Вплив вітру. Вітер для судна, його руху та маневрування представляє собою один із найбільш впливових факторів, при чому, чим більш судно "парусне", тим більше цей вплив проявляється. Справа в тому, що кожне судно має надбудови на своїй палубі та певну висоту сухого борту, яка при наявності вітру слугує певним негативним "парусом", який вносить зміну в курс судна, який задає судноводій.

 

Вплив вітру на судно

Ступінь та характер впливу вітру на судно залежить від багатьох факторів, основними із яких є: площа парусності судна і розміщення його центру, відношення висоти надводного борту до осадки судна, сила вітру і його напрямок відносно ДП судна, курс судна відносно напрямку вітру і його швидкості.

Чим сильніший вплив вітру, тим більше дрей (переміщення) судна і тим більша ширина ходової полоси В, яку воно займає в процесі руху. Це варто враховувати при розходженні суден, особливо у стіснених шляхових умовах.

 

 

Вплив течії. Розглянемо вплив течії на корпус судна, що рухається з певною швидкість по прокладеному курсу з точки О в точку А. В лівий борт судна направлена дія течії, що має певну швидкість (відрізок ОВ), зносить судно з лінії курсу, а так як судно рухається фактичний шлях судна виявиться не таким, яким був і судно опиниться не в точці А, а опиниться в точці С. Для того, щоб запобігти зносу судна з курсу судноводій повинен враховувати дію течії на судно. 

Вплив течії на судно 

ОА – курс судна

ОВ – напрямок дії течії відносно корпусу судна

ОС – фактичний шлях судна

С – місце, де опиниться судно, якщо не буде враховано вплив течії

Vс – швидкість судна, км/год (або в морських вузлах)

Vт – швидкість течії, км/год (або в морських вузлах)

 

Вплив глибини. При русі судна по мілководдю спостерігається збільшення його осадки, що створює небезпеку удару корпусу судна об грунт або пасадку на мілину. Явище збільшення осадки судна при його русі називається просадкою або як ще називають динамічною просадкою.

Вплив глибини на судно

Основною причиною появи просадки судна є зменшення гідродинамічних сил підтримання корпусу судна на мілководді внаслідок збільшення швидкості протікання води між днищем судна та грунтом. При малому, незначному запасі води під днищем, тобто коли (H/T) < (1,2 – 1,5) (див. головні розмірення судна) і русі судна з критичною швидкістю (V = gH) можливе не тільки дотикання до грунту, а й короткочасне "присмоктування" невеликих суден до дна.

Вплив мілководдя на судно

При русі судна біля берегу або відкосу каналу можуть виникнути не тільки гідродинамічні сили Р1 в зоні підвищиного тиску, що визивають відштовхуванняя носової частини судна, а сили Р2, що можуть викликати притягування кормової частини в зоні пониженого тиску. Виникає небезпека удару кормою об берег і пошкодження гвинто-рульового комплексу.